Vimala Hrudaya Prathista

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ മുപ്പതാം ദിവസം

മൂന്നാം ആഴ്ച

അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം (നമ്പർ 230 കാണുക).

-യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ്

യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്?

-ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും,

പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു.

ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ പുണ്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ, മംഗലവാർത്ത, മനുഷ്യാവതാരം, ബാല്യകാലം, രഹസ്യജീവിതം, കാനായിലെ കല്യാണം, കാൽവരി

ഈവക രഹസ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തേക്കു മറിയത്തോടുള്ള ബന്ധം-ഇവയെല്ലാമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്.

ധ്യാനവായന :-

ഒന്നാം ധ്യാനാവയന
വി .മത്തായി 27/36-44

അനന്തരം, അവര്‍ അവിടെ അവനു കാവലിരുന്നു.

ഇവന്‍ യഹൂദരുടെ രാജാവായ യേശുവാണ്‌ എന്ന ആരോപണം അവര്‍ അവന്‍െറ ശിരസ്‌സിനു മുകളില്‍ എഴുതിവച്ചു.

അവനോടു കൂടെ രണ്ടു കവര്‍ച്ചക്കാരെയും അവര്‍ കുരിശില്‍ തറച്ചു-ഒരുവനെ വലത്തും അപരനെ ഇടത്തും.

അതിലെ കടന്നുപോയവര്‍ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട്‌ അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു:

ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച്‌ മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട്‌ അതു പണിയുന്നവനേ, നിന്നെത്തന്നെ രക്‌ഷിക്കുക; നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കില്‍ കുരിശില്‍നിന്നിറങ്ങി വരുക.

അപ്രകാരംതന്നെ പ്രധാനപുരോഹിതന്‍മാര്‍ നിയമജ്‌ഞരോടും പ്രമാണികളോടുമൊത്ത്‌ അവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു:

ഇവന്‍ മറ്റുള്ളവരെ രക്‌ഷിച്ചു, തന്നെത്തന്നെ രക്‌ഷിക്കാന്‍ ഇവനു സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവന്‍ ഇസ്രായേലിന്‍െറ രാജാവാണല്ലോ, കുരിശില്‍നിന്നിറങ്ങിവരട്ടെ. ഞങ്ങള്‍ ഇവനില്‍ വിശ്വസിക്കാം.

ഇവന്‍ ദൈവത്തിലാശ്രയിച്ചു. വേണമെങ്കില്‍ ദൈവം ഇവനെ രക്‌ഷിക്കട്ടെ. ഞാന്‍ ദൈവപുത്രനാണ്‌ എന്നാണല്ലോ ഇവന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്‌.

അവനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കവര്‍ച്ചക്കാരും ഇപ്രകാരം തന്നെ അവനെ പരിഹസിച്ചു.

രണ്ടാം ധ്യാന വായന

ക്രിസ്താനുകരണം
രണ്ടാം പുസ്തകം അദ്ധ്യായം 12

വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ രാജകീയവീഥി.

1.“നിന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച് നിൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ വരിക’ എന്ന ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ പലർക്കും കഠിനമായിത്തോന്നും.
“എന്നാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ! എന്നിൽനിന്ന് അകന്നു നിങ്ങൾ നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ” എന്ന അന്തിമ വിധിവാക്യം കേൾക്കുക ഒന്നുകൂടി കഠിനമായിരിക്കില്ലേ? കുരിശിന്റെ സന്ദേശം സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടു നടക്കുന്നവർ നിത്യശിക്ഷാവിധി കേട്ടു ഭയപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല.
കർത്താവു വിധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, കുരിശിന്റെ അടയാളം ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെടും.
ജീവിതകാലത്ത് ക്രൂശിതനായ കർത്താവിന്റെ ജീവി തത്തെ അനുകരിച്ച് കുരിശിന്റെ അനുഗാമികൾ തങ്ങളുടെ വിധികർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു
മഹാവിശ്വാസത്തോടെ സമീപിയ്ക്കും.
2.ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന കുരിശു നീ ചുമക്കാൻ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു?
കുരിശിൽത്തന്നെ രക്ഷ; കുരിശിൽത്തന്നെ ജീവൻ; കുരിശിൽത്തന്നെ ശ്രതുക്കളിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അഭയം .
കുരിശിലാണു സ്വർഗ്ഗീയ മാധുര്യത്തിന്റെ പൂർത്തി; കുരിശിലാണു മനസ്ഥര്യം ; കുരിശിലാണ് ആദ്ധ്യാത്മികാനന്ദം.
കുരിശിലാണു പുണ്യപൂർണ്ണത! കുരിശിൽത്തന്നെ വിശുദ്ധിയുടെ തികവ്.
കുരിശില്ലാതെ ആത്മരക്ഷയുടേയോ, നിത്യായുസ്സിന്റേയോ പ്രത്യാശയില്ല.
ആകയാൽ നിന്റെ കുരിശു ചുമന്ന് ഇശോയെ അനുഗ മിക്കുക; എങ്കിൽ, നീ നിത്യജീവങ്കൽ ചെന്നെത്തും.
നീ നിന്റെ കുരിശു ചുമന്ന് കുരിശിൽ മരിക്കാൻ മന സ്സാകുന്നതിനുവേണ്ടി, ഈശോ തന്റെ കുരിശു ചുമന്ന് നിനക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു.
നീ ഇശോയോടു കൂടെ മരിക്കുമെങ്കിൽ അവിടുത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും; അവിടുത്തെ സഹനത്തിൽ ഓഹരിക്കാരനായാൽ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിലും നീ ഓഹരിക്കാരനാകും.
3.കുരിശു സർവ്വസ്വമാകുന്നു; അതിൽ മരിക്കുന്നതു ഭാഗ്യം. ആയുസ്സിലേയ്ക്കും പരമാർത്ഥമായ സമാധാന ത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗം, വിശുദ്ധ കുരിശും പ്രതിദിന ആശാനിഗ്രഹവുമല്ലാതെ മറെറാന്നില്ല.
നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു പോകാം, ഇഷ്ടമുള്ളത് – അന്വേഷിക്കാം എന്നാൽ കുരിശിന്റെ വഴിയേക്കാൾ ഭേദവും ഭദ്രവുമായ മാർഗ്ഗം ഒരിടത്തുമില്ല.
നിനക്ക് ഉത്തമമെന്നു തോന്നുംപ്രകാരം യഥേഷ്ടം – സമസ്തവും ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക; എല്ലായ്പ്പോഴും, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, വല്ലതും സഹിക്കാൻ നിനക്കുണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങനെ നീ സദാ കുരിശു കണ്ടെത്തും.
ഒന്നുകിൽ ശരീരത്തിൽ വല്ല വേദനയുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ വല്ല മാനസിക ക്ലേശം.
4.ദൈവം നിന്നെ ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ടെന്നു വരും. ചിലപ്പോൾ അപരർ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കും. ഒന്നുകൂടി പരിഗണനാർഹമാണ് നീ നിനക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം.
വല്ല ഉപശാന്തിയാലോ സാന്ത്വനത്താലോ അതിൽ
നിന്നു മോചനം പ്രാപിക്കാനോ അതിനെ മയപ്പെടത്താനോ നിനക്കു കഴിയുകയില്ല. ദൈവം തിരു മനസ്സാകന്നിടത്തോളം കാലം നീ അതു സഹിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ തിരുമനസ്സ് ഇതാണ്; സാന്ത്വനമൊന്നും കൂടാതെ സങ്കടങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പരിശീലിക്കണം; ദൈവത്തിനു സമ്പൂർണ്ണമായി നിന്നെത്തന്നെ കീഴടക്കി നിറുത്തണം; അനർത്ഥങ്ങളിൽ നീ എളിമയുള്ളവനായിരിക്കണം.
ഇശോയെപ്പോലെ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ പീഢകളെക്കുറിച്ചു ശരിയായ ബോധമുണ്ടാകുകയില്ല.
കുരിശു സദാ തയ്യാറുണ്ട്; അത് എല്ലായിടത്തും നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
നീ എവിടേയ്ക്ക് ഓടിയാലും അതിൽ നിന്നു നിനക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയുകയില്ല. എവിടെ പോകുമ്പോഴും നിന്നെത്തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു; എവിടേയും ഏതുകാലത്തും നിന്നെത്തന്നെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു.
മേല്പോട്ടു നോക്കിയാലും കീഴ്പ്പോട്ടു നോക്കിയാലും പുറത്തേയ്ക്കു പോയാലും അകത്തേയ്ക്ക് വന്നാലും എല്ലായിടത്തും നീ കുരിശു കണ്ടെത്തും.
ഹൃദയസമാധാനം നേടാനും നിത്യകിരീടം ചുടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ. എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷമയോടെ വ്യാപരിക്കണം.
5.നീ സന്തോഷത്തോടെ കുരിശു ചുമക്കുകയാണെ
ങ്കിൽ, കുരിശു നിന്നെ ചുമന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കും. ഇവിടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് അന്ത്യമില്ലെങ്കിലും അവിടെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകയില്ല. മനസ്സില്ലാതെയാണ് നീ കുരിശു ചുമക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കും; വൃഥാ വലിയ ഭാരം നിന്റെ മേൽ നീ ഏററുന്നു. അതുവഹിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ലതാനും. ഒരു കുരിശിൽനിന്ന് നീ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയാൽ മറെറാന്ന് നിന്നെ
ത്തേടിയെത്തും. അത് ഒന്നുകൂടി ഭാരമേറിയതാകാനും മതി.
6.യാതൊരു മർത്യനും വിട്ടൊഴിയാൻ കഴിയാത്തത് നിനക്കു കഴിയുമെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ? കുരിശുകളും പീഡകളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഏതെങ്കിലും പുണ്യവാനുണ്ടോ?
നമ്മുടെ കർത്താവീശോയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമൊക്കെ തന്റെ പീഢാനുഭവത്തിന്റെ വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെ ചോദി ച്ചിരിക്കുന്നു ; “ക്രിസ്തു കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ സഹിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അങ്ങനെ തന്റെ മഹത്വത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ?”
ആകയാൽ കുരിശിന്റെ രാജകീയവീഥിയല്ലാതെ മറെറാരു മാർഗ്ഗം നീ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്തിന്?
7.ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ രക്തസാക്ഷിത്വവും കുരിശുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണോ നീ ആശ്വാസ ങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും തേടുന്നത്?
പീഢനങ്ങളല്ലാതെ മറെറന്തെങ്കിലും നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് തെററാണ്. ഈ മർത്യജീവിതം മുഴുവൻ അരിഷ്ടതകളാൽ പൂർണ്ണമാണ്; കുരിശുകളാൽ സമാവൃതവുമാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികതലത്തിൽ ഒരുത്തന് എത്ര അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാ യിട്ടുണ്ടോ അത്ര ഭയങ്കര കുരിശുകൾ അവൻ പലപ്പോഴും ഏററുമുട്ടും. പരദേശവാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന് സങ്കടം ദൈവസ്നേഹം വളരുന്തോറും കേവലം വർദ്ധിക്കുന്നതേയുള്ളു.
8.ഇങ്ങനെ , വിവിധപീഡകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അയാൾക്ക് ആത്മശാന്തിക്കുപയുക്തമായ ഒരാശ്വാസമുണ്ടാകും. തന്റെ കുരിശുവഹിക്കുന്നതിനു കൈവരുന്ന ഫലം അല്പ്പമല്ലെന്ന് അവനു ബോദ്ധ്യം വരും. സ്വമനസാ കുരിശിനു തന്നെത്തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഭാരമെല്ലാം ദൈവികാശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയായിമാറും.
കളേശങ്ങൾ ജഡത്തെ എത്രകണ്ടു മർദ്ദിക്കുന്നുവോ അത്രകണ്ട് ആത്മാവ് ആദ്ധ്യാത്മിക വരങ്ങളാൽ ദൃഢ തരമാകുന്നു.
ക്രൂശിതനായ ഈശോയ്ക്ക് അനുരൂപമാകാൻവേണ്ടി സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഇല്ലാതാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, അവയോടുള്ള താൽപ്പര്യം നിമിത്തം പലപ്പോഴും ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ പ്രതി എത്രയേറെ വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് അവൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യർ വെറുക്കുന്നതും ഓടിയക ലുന്നതുമായവയെ തീഷ്ണതയോടെ ആശ്ളേഷിച്ചു സ്നേഹിക്കുവാനിടയാകുന്നത് മാനുഷിക ശക്തികൊണ്ടല്ല. ഈശോയുടെ കൃപാവരത്താലാണ്.
9.കുരിശു ചുമക്കുന്നതും കുരിശിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ശരീരത്തെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അടിമത്തത്തെ ഭജിക്കുന്നതും ബഹുമാനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതും നിന്ദകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുന്നതും തന്നെത്തന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതും നിന്ദിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏത് എതിർപ്പുകളേയും കഷ്ടപ്പെട്ടു ചെറുക്കുന്നതും ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊരെശ്വര്യവും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യന്റെ നൈസർഗ്ഗികമായ വാസനയ്ക്കു യോജിക്കുന്നവയല്ല.
നിന്റെ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിച്ചാൽ, ഇവയൊന്നും നിനക്കു ചെയ്യാവുന്നതല്ലെന്നു ബോദ്ധ്യമാകും. എന്നാൽ, കർത്താവിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു നിനക്കു ശക്തി ലഭിക്കും;
ലോകവും ജഡവും നിന്റെ ചൊല്പടിക്കു നിൽക്കും.
ഇശോയുടെ കുരിശടയാളം നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കുകയും വിശ്വാസമാകുന്ന കുഞ്ചുകം നീ ധരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ശ്രതുവായ പിശാചിനെപ്പോലും നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല.
10.നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി ക്രൂശിതനായ നിന്റെ
കർത്താവിന്റെ കുരിശ് ധീരതയോടെ വഹിക്കാൻ നീ വിശ്വസ്തനും നല്ലവനുമായ ദാസനെപ്പോലെ മുന്നോട്ടുവരിക.
ഈ ദുർഭഗജീവിതത്തിൽ നിരവധി കഷാരിഷ്ടതകൾ സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക. എവിടെയായിരുന്നാലും അവ നിന്റെകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും; എവിടെ ഓടി യൊളിച്ചാലും നീ നിശ്ചയമായും അവയെ ഏററുമുട്ടും.
അങ്ങനെതന്നെ സംഭവിക്കണം. കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിക്കയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.
നീ കർത്താവിന്റെ മിത്രവും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ ഓഹരിക്കാരനുമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവിടത്തെ പാനപാത്രം സ്നേഹപൂർവ്വം കുടിച്ചുകൊള്ളുക.
ആശ്വാസങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഏല്പിക്കുക. അവിടുന്ന് യഥേഷ്ടം അവ വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.
ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നീ തയ്യാറായിരിക്കുയാണു വേണ്ടത്. അവ മഹാശ്വാസങ്ങളായി വിഭാവന ചെയ്യുക. ഇവയെല്ലാം ഏകനായി നിനക്കു സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ‘ഇക്കാലത്തെ കഷ്ട്ടതകൾ നമുക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ആനന്ദത്തോടു തുലനം ചെയ്യാവുന്നതല്ല.
11.അനർത്ഥങ്ങൾ ഈശോയെപതി മധുരവും ഇമ്പകരവുമായെന്നുവന്നാൽ, നീ സൗഭാഗ്യവാനായെന്നു കരുതിക്കൊള്ളുക. ഈ ലോകത്തിൽ നീ ഒരു പറുദീസ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ അസഹ്യമാകുകയും
അവയെ വിട്ടൊഴിയാൻ എത്രമാത്രം നീ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നുവോ അത്രമാത്രം നിന്റെ കാര്യം ദുർഭഗംതന്നെ. നീ
വിട്ടൊഴിയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ എല്ലായിടത്തും നിന്നെ പിന്തുടരും.
12.
ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യാൻ, അതായതു കഷ്ടപ്പെട്ടു മരിക്കാൻ, തയ്യാറാണെങ്കിൽ നീ അതിവേഗം സമാധാനം പ്രാപിക്കും.
വിശുദ്ധ പൗലോസിനെപ്പോലെ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തോളം നീ ഉന്നമിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും യാതൊരനർത്ഥവുമില്ലാതെ ഭദ്രസ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയില്ല. “അവൻ എന്റെ നാമത്തെപ്രതി എന്തെല്ലാം സഹിക്കണമെന്നു ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും’, എന്ന് ഈശോ അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ, ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാനും അവിടു
ത്തേയ്ക്കു നിരന്തര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ മാർഗ്ഗം സഹനത്തിന്റേതു മാത്രമാണ്.
ഈശോയുടെ നാമ്മത്തെപ്രതി വല്ലതും സഹിക്കാൻ യോഗ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എത്ര നന്നായിരുന്നു. അതു എത്ര വലിയ മഹിമയാകുമായിരുന്നു! ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്തൊരാനന്ദമായിരിക്കും കൈവരിക !
ഭൂവാസികൾക്ക് എത്ര വിശിഷ്ടമാതൃകയായിരിക്കുമത്. –
എല്ലാവരും ക്ഷമയെന്ന പുണ്യത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു; എന്നാൽ, സഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്.
ലോകത്തപ്രതി
അനേകംപേർ മഹാകഷ്ടതകൾ
സഹിക്കുന്നുണ്ട്; എങ്കിൽ ഈശോയെപ്രതി സ്വല്പമെങ്കിലും സഹിക്കാൻ മതിയായ ന്യായമില്ലേ?
14.മരണമുള്ളതാണു ജീവിതമെന്നു നീ ദൃഢമായി ധരിച്ചുകൊള്ളുക. ഒരുത്തൻ തനിക്കായി എത്രയധികം മരിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കു വാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്.
ഈശോയെപ്രതി അനർത്ഥങ്ങൾ സഹിക്കാൻ സന്ന ദ്ധനാകുന്നവനല്ലാതെ മററാർക്കും സ്വർഗ്ഗീയ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കാൻ യോഗ്യനായിരിക്കയില്ല.
ഈശോയെപ്രതി സന്മനസ്സോടെ സഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിനു പ്രിയംകരവും നിനക്കു രക്ഷാകരവുമായി വേറൊന്ന് ഈ ലോകത്തിലില്ല.
ഹിതം പോലെ ചെയ്യാൻ നിനക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആശ്വാസങ്ങളിൽ നിർവൃതി നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ഈശോയെപ്രതി കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നീ ക്രിസ്തുവിനു തുല്യനും പുണ്യവാന്മാരോടു അനുരൂപനുമാകും.
ജീവിതത്തിൽ നമുക്കു യോഗ്യതയും അഭിവൃദ്ധിയു
മുണ്ടാകുന്നത് ആശ്വാസമാധുര്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ല; പ്രത്യുത
കളേശാരിഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ്.
15.സഹനത്തേക്കാൾ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മറെറാരു മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ക്രിസ്തു അതു വചനത്താലും ദൃഷ്ടാന്തത്താലും കാണിച്ചുതരുമായിരുന്നു. തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യരോടും തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സകലരോടും കുരിശു ചുമക്കാനാണ് അവിടുന്ന് അരുളിയത്. ഇതാ അവിടുത്തെ സ്പഷ്ടമായ ഉപദേശം: ‘എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ.
എല്ലാം വായിച്ചു പരിശോധിച്ചശേഷം നമ്മുടെ തീരുമാനം, പല കളേശങ്ങളിലൂടെ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം,” എന്നായിരിക്കട്ടെ.

വായനാ വിചിന്തനം.

കുരിശു വഹിക്കുന്നതിന്റേയും സഹിക്കുന്നതിന്റേയും യോഗ്യതകൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഈശോയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽനിന്ന് കുരിശുകൾ വാങ്ങി അവയെ ആശ്ളേഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ അഭിനിവേശമായിരിക്കും കുരിശുകളെ സ്നേഹിക്കുക. ഈശോയുടെ സഹനജീവിതത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്നവർ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഓഹരിക്കാ രാകും. സഹനം പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയെ മായിച്ചുകള യുന്നു.

പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ഓ! ഈശോ, അങ്ങ് എനിക്കു വേദനകൾ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഈ സദ് വികാരങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിപ്പി ക്കണമേ. എന്റെ കഷ്ടതകളിൽ എന്നെ താങ്ങണമേ. അങ്ങയുടെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് അങ്ങുനല്കിയ ക്ഷമയും ശക്തിയും ധൈര്യവും എന്റെ ഹൃദയത്തിനും നല്കണമേ.

അനുസ്മരണാവിഷയം:

നിന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ചു നിന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് ഈശോയുടെ പിന്നാലെ പോകുക.

അനുദിന പ്രാർത്ഥനകൾ

(മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ഒരുക്കസമയത്ത് എല്ലാദിവസവും ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ)

 1. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

സർവ്വശക്തനായ പിതാവേ,

 • ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പിതാവിന്റെ അനാദിയായ പുത്രനും ലോകരക്ഷകനുമായ യേശുവേ,

 • ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും അമേയമായ ജീവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

 • ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

 • ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

 • ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ

പിതാവിനും പുത്രനും സമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

 • ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ

പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനമേ,
(ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)

സ്വർഗ്ഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരേ,
എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണമേ,
സ്വർഗ്ഗീയ നീരുറവയേ,
ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയേ,
ആർദ്രമായ സ്നേഹമേ,
ആത്മീയാഭിഷേകമേ,
സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും അരൂപിയേ,
ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും അരൂപിയേ,
സദുപദേശത്തിന്റെയും ആത്മശക്തിയുടെയും അരൂപിയേ,
അറിവിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയേ,
സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും അരൂപിയേ,
വിനയത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും അരൂപിയേ,
ആശ്വാസദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആത്മാവേ,
തിരുസഭയെ ഭരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാരൂപിയേ,
പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അരൂപിയേ,
ദൈവമക്കളുടെ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ അരൂപിയേ,
ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
അവിടുന്നു എഴുന്നള്ളിവന്നു ഭൂമുഖം നവീകരിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
അങ്ങേ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ ചൊരിയണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നിയമം എഴുതണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഞങ്ങളെ കത്തിജ്വലിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ പ്രസാദവരങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാഗാരം ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സ്വർഗ്ഗീയ പ്രചോദനത്താൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, രക്ഷയുടെ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആവശ്യമായ ഒരേ ഒരു ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നന്മ അഭ്യസിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെയും യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നീതിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അവിടുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിത്യമായ പ്രതിഫലമാകണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,
അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിലേക്കയയ്ക്കണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,
ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

: പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ,
അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ.

: അങ്ങേ സ്നേഹാഗ്നി ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ.

പ്രാർത്ഥിക്കാം

ഓ! കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, അങ്ങേ ദിവ്യാരൂപി ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗ്ഗീയസുധ ഞങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി, സത്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടി നിത്യം ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ സാധിച്ചു തരണമേ.
ആമ്മേൻ

 1. സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി!

പ്രഭയോലും സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി
ദേവമാതേ നീ അനുഗൃഹീത
പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേധന്യേ
സ്വർഗ്ഗവിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ.

ഗബ്രിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി
മോദമോടതു നീ സ്വീകരിച്ചു
മർത്ത്യനു ശാന്തിക്കുറപ്പേകിയല്ലോ
ഹവ്വതൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ.

അടിമച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയൂ നീ
അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകൂ തായേ
സർവ്വരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ
സമ്പൂർണ്ണമോദം യാചിപ്പൂ ഞങ്ങൾ.

ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ
നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ
നീ വഴി പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടട്ടെ
ഞങ്ങൾക്കു നീ തായയെന്നു കാട്ടിയാലും.

സർവ്വത്തിലും അതിശയമാകും കന്യേ
ശാന്തരിലതീവ ശാന്തയാം നീ
രക്ഷിക്കൂ പാപച്ചേറ്റിൽ നിന്നു നീ ഞങ്ങളെ
വിശുദ്ധിയോടെ പാലിക്കൂ തായേ.

കന്മഷമേശാതെ കാത്തിടൂ നീ
സുരക്ഷിതമാക്കൂ മാർഗ്ഗങ്ങളെ
യേശുവിൽ ആമോദമെന്നുമെന്നന്നേക്കും
ആസ്വദിപ്പോളം കാത്തിടൂ തായേ.

അത്യുന്നസുരലോകത്തെങ്ങും സദാ
സർവ്വശക്തനാം ത്രിത്വൈക ദേവാ
പിതാവേ, പുത്രാ, റൂഹായേ സ്തുതി
എന്നുമെന്നന്നേക്കുമാമ്മേനാമ്മേൻ.

അല്ലെങ്കിൽ

സ്വർഗ്ഗീയ താരകമേ!
ദീപ്തമായ സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി!
ദൈവമാതാവേ സ്വസ്തി!
കന്മഷമില്ലാത്ത കന്യക,
സ്വർഗ്ഗീയവിശ്രമത്തിന്റെ വാതിൽ.

ഗബ്രിയേലിൽനിന്നും വന്ന മധുരമായ ആ അത്ഭുതം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ സമാധാനം നിറയ്ക്കുക.

ഹവ്വയുടെ നാമം നീ മാറ്റി ബന്ധിതരുടെ ചങ്ങലകൾ തകർക്കുക.
അന്ധർക്ക് കാഴ്ച പകരുക.
ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുക,
സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയുക.

ഒരമ്മയായി കൂടെയുണ്ടാകണമേ.
ദൈവവചനം,
ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അങ്ങയുടെ മകനായി ജനിച്ചു.
അങ്ങയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുക.

മഹത്വപൂരിതയായ കന്യകയേ,
ദയയുള്ളവരിൽ ദയാവാരിധേ,
കന്മഷരഹിതേ,
ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക.
ശുദ്ധരും കളങ്കരഹിതരുമായി,
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കറയില്ലാതെ കാക്കുക.
പാതകളെ സുരക്ഷിതമാക്കുക.
ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ പൂർണസന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ
ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന,
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വശക്തനായവന് സകല മഹത്വവും,
ആമ്മേൻ.

 1. ഈശോയുടെ തിരുനാമത്തിന്റെ ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

മിശിഹായേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ,

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ,

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ,
(ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)

ഭൂലോക രക്ഷകനായ ദൈവമേ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ,

ഏകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ഈശോയേ,

നിത്യപിതാവിന്റെ പ്രഭയായ ഈശോയേ,

മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവായ ഈശോയേ,

നീതിസൂര്യനായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ തിരുക്കുമാരനായ ഈശോയേ,

സ്നേഹത്തിന് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഈശോയേ,

അത്ഭുതത്തിന് വിഷയമായ ഈശോയേ,

സർവ്വശക്തനായ ഈശോയേ,

വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പിതാവായ ഈശോയേ,

ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശത്തിന്റെ ദൂതനായ ഈശോയേ,

ഏറ്റവും ശക്തനായ ഈശോയേ,

ഏറ്റവും ക്ഷമയുള്ളവനായ ഈശോയേ,

ഏറ്റവും അനുസരണമുള്ള ഈശോയേ,

ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയേ,

ബ്രഹ്മചര്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയേ,

ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയേ,

സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമായ ഈശോയേ,

ആയുസ്സിനു കാരണമായ ഈശോയേ,

സകലപുണ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകയായ ഈശോയേ,

ആത്മാക്കളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയേ,

ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായ ഈശോയേ,

ദരിദ്രരുടെ പിതാവായ ഈശോയേ,

വിശ്വാസികളുടെ നിക്ഷേപമായ ഈശോയേ,

നല്ല ഇടയനായ ഈശോയേ,

സത്യപ്രകാശമായ ഈശോയേ,

നിത്യജ്ഞാനമായ ഈശോയേ,

നിത്യനന്മകളുടെ നികേതനമായ ഈശോയേ,

ഞങ്ങളുടെ ജീവനും വഴിയും സത്യവുമായ ഈശോയേ,

മാലാഖമാരുടെ സന്തോഷമായ ഈശോയേ,

പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ഈശോയേ,

ദീർഘദർശികൾക്കു ജ്ഞാനം പകരുന്ന ഈശോയേ,

ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഗുരുവായ ഈശോയേ,

സുവിശേഷകർക്കു ആചാര്യനായ ഈശോയേ,

വേദസാക്ഷികൾക്കു ശക്തിപകർന്ന ഈശോയേ,

വന്ദകന്മാരുടെ പ്രകാശമായ ഈശോയേ,

ബ്രഹ്മചാരികളുടെ പരിശുദ്ധിയായ ഈശോയേ,

സകല പുണ്യവാന്മാരുടെയും കിരീടമായ ഈശോയേ,

ദയാപരനായ കർത്താവേ!
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണമേ.

ദയാപരനായ കർത്താവേ!
ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണമേ.

സകല പാപങ്ങളിൽനിന്ന്,

(കർത്താവേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ)

അങ്ങേ കോപത്തിൽനിന്ന്,

പിശാചിന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളിൽനിന്ന്,

മോഹാഗ്നിയിൽനിന്ന്,

എന്നന്നേക്കുമുള്ള മരണത്തിൽനിന്ന്,

ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങുതരുന്ന നല്ല പ്രേരണകളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉദാസീനതയിൽനിന്ന്,

അങ്ങേ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ പരമരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ പിറവിയെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ബാല്യപ്രായത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ഛേദനാചാരത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും ദുരിതങ്ങളെയും കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ദുഃഖങ്ങളെയും രക്തവിയർപ്പിനെയും കുറിച്ച്,

അങ്ങേ കുരിശിനെയും അങ്ങ് അനുഭവിച്ച പരിത്യക്തതയെയും കുറിച്ച്,

അങ്ങേ തിരുമരണത്തെയും സംസ്ക്കാരത്തെയും കുറിച്ച്,

മഹിമ പ്രതാപത്തോടെയുള്ള അങ്ങേ ഉയിർപ്പിനെക്കുറിച്ച്,

അത്ഭുതകരമായ അങ്ങേ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ച്,

വി. കുർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങ് മഹിമപ്രതാപത്തോടുകൂടി എഴുന്നള്ളി വരുവാനിരിക്കുന്ന വിധി ദിവസത്തിൽ,

ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

 • കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ.

ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

 • കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.

ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

 • കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

യേശുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.

യേശുവേ കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കണമേ.

പ്രാർത്ഥിക്കാം

ഓ! കർത്താവായ യേശുവേ, ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്കു തുറന്നുകിട്ടും എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.
കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ദിവ്യസ്നേഹം നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വ്യാപാരങ്ങളുംകൊണ്ട് അങ്ങയെ അവിരാമം മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങേ തിരുനാമത്തോടു നിരന്തരമായ ഭയഭക്തി ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ. അവിടുത്തെ സ്നേഹം അങ്ങു ശാശ്വതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും വിമുഖത കാണിക്കാത്ത നിത്യം ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന യേശുവേ, ആമ്മേൻ.

 1. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
മിശിഹായേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ.
മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ.

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ.
മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ,
(ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)

ഭൂലോകരക്ഷകനായ ദൈവമേ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ,

ഏകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

നിത്യപിതാവിന്റെ തിരുക്കുമാരനായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ ഉരുവാക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവവചനത്തോടു കാതലായ വിധത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അനന്തപ്രതാപവാനായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആലയമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അത്യുന്നതന്റെ കൂടാരമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവഭവനവും മോക്ഷവാതിലുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ജ്വലിച്ചെരിയുന്ന സ്നേഹാഗ്നിചൂളയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും നിധിയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നന്മയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല പുണ്യങ്ങളുടെയും ആഴമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല പുകഴ്ചയ്ക്കും എത്രയും യോഗ്യമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകലഹൃദയങ്ങൾക്കും അധിപനും കേന്ദ്രവുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും നിധിയൊക്കെയും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവത്വത്തിൻ പൂർണ്ണതയൊക്കെയും വസിക്കുന്നതായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നിത്യപിതാവിനു പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിധിയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നിത്യപർവ്വതങ്ങളുടെ ആശയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ക്ഷമയും അധികദയയുമുള്ള ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അങ്ങേ കൃപ അപേക്ഷിക്കുന്ന സകലരേയും ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ജീവന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നിന്ദകളാൽ പൂരിതമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

മരണത്തോളം കീഴ്‌വഴങ്ങിയ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

കുന്തത്താൽ കുത്തിത്തുറക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല ആശ്വാസങ്ങളുടെയും ഉറവയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ഉയിർപ്പുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ സമാധാനവും അനുരഞ്ജനവുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരബലിയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അങ്ങിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ ശരണമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല പുണ്യവാന്മാരുടെയും ആനന്ദമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,
കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ.

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,
കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,
കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയേ,
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കണമേ.
നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം

സർവ്വശക്തനും നിത്യനുമായ സർവ്വേശ്വരാ, അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രന്റെ തിരുഹൃദയത്തെയും പാപികൾക്കായി അവിടുന്നു ചിന്തിയ തിരുരക്തത്തെയും തൃക്കൺപാർത്ത് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം യാചിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെമേൽ കൃപയായിരിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് അവിടുന്നു സമർപ്പിച്ച സ്തുതികളോടും പരിഹാരപ്രവൃത്തികളോടും ചേർത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ അങ്ങുന്നു സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം പൊറുത്തു ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പന്നരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെയും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹാവഴി അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.
ആമ്മേൻ.

 1. വി. ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ടിന്റെ യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള യേശുവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ്‌ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ അടിമത്തമെന്ന ഭക്താഭ്യാസം വഴി അങ്ങ് അവിടുത്തെ അമ്മയെ എനിക്കു നൽകി. മാതാവിലൂടെ അങ്ങ് എന്നിലേക്കു വർഷിച്ച കൃപാവരങ്ങൾ എത്ര അനവധിയാണ് നാഥാ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ അമ്മയത്രേ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള മധ്യസ്ഥ. എന്റെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ കഷ്ടതകളിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയാണ് എനിക്കു വലിയ ആശ്രയം. കഷ്ടം! ഓ! എന്റെ ദൈവമേ, ഈ വത്സലമാതാവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ദുർഭഗനാകുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഞാൻ നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തേനെ. അതെ, അവിടുത്തെ നീതിപൂർവ്വമായ കോപത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ മറിയം അങ്ങയുടെ സമീപത്തും മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും എനിക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടാകണം. എന്തെന്നാൽ, പലപ്പോഴും ഞാൻ അവിടുത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നീതിപ്രകാരം ഞാനർഹിക്കുന്ന നിത്യനാശത്തിൽനിന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. മറിയം അവിടുത്തെ ധ്യാനിക്കട്ടെ, അങ്ങയോടു സംസാരിക്കട്ടെ, അങ്ങയോടു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, അങ്ങയെ സമീപിക്കട്ടെ, അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിക്കട്ടെ. മറിയം എന്റെ ആത്മാവിനെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കളെയും രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ. ചുരുക്കത്തിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദിവ്യഹിതം നിർവ്വഹിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ഉപരിമഹത്ത്വം സാധിക്കുവാനും മറിയം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമത്രേ. അവിടുന്ന് എന്നോടുകാണിച്ച വലിയ കരുണകളെ ലോകം മുഴുവനുംപോയി പ്രഘോഷിക്കുവാൻ എനിക്കു കഴിയുമോ! മറിയമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിത്യനാശത്തിൽ ആകുമായിരുന്നുവെന്ന്, ഓരോ മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ! ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് അർഹമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കു സാധിക്കുമോ? മറിയം എന്നിലുണ്ട്.
ഓ! അക്ഷയമായ നിധിയേ,
ഓ! എത്ര വലിയ ആശ്വാസം!

ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അവളുടേതല്ലാതായിപ്പോകുമോ? ഓ! എത്രവലിയ നന്ദിഹീനത! ഓ എന്റെ പ്രിയരക്ഷകാ, ഈ അത്യാപത്തിൽപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ മരിപ്പിച്ചാലും! എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ പരിപൂർണ്ണമായും മറിയത്തിന്റേതാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് ഭേദം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായോടുകൂടി കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽനിന്നു കൊണ്ട് ഒരായിരം പ്രാവശ്യം അവളെ എന്റെ അമ്മയായി സ്വീകരിക്കുകയും അത്രയും പ്രാവശ്യംതന്നെ എന്നെ അവൾക്കു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ ഈശോയേ, അങ്ങ് അഭിലഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ അർപ്പണം ഇപ്പോഴും നിർവ്വഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അർപ്പണം അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നവീകരിക്കുന്നു. പ്രിയ ഈശോയേ, എന്റെ ആത്മാവിലോ ശരീരത്തിലോ, ഈ മഹത്വമുള്ള രാജ്ഞിക്ക് അർപ്പിതമല്ലാത്തതായി എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങ് അതിനെ എന്നിൽനിന്നു ദൂരെ അകറ്റണമേ. എന്നിൽ മറിയത്തിന് ഉള്ളതല്ലാത്തതായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, നാഥാ, അങ്ങേയ്ക്ക് അനുഗുണമല്ലതന്നെ.

ഓ! പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എനിക്കു നല്കണമേ. എന്റെ ആത്മാവിൽ മറിയമാകുന്ന യഥാർത്ഥജീവന്റെ വൃക്ഷം അങ്ങുനടണമേ. അതിനെ പരിപാലിച്ചു വളർത്തണമേ. അങ്ങനെ അതു വളർന്നു പുഷ്പിച്ച് ജീവന്റെ ഫലം സമൃദ്ധിയായി ഉല്പാദിപ്പിക്കട്ടെ.
ഓ! പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തവധുവായ മറിയത്തോട് എനിക്കു വലിയ ഭക്തി തരണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതൃഹൃദയത്തിൽ ആഴമായ വിശ്വാസം എനിക്കു നൽകിയാലും. ദിവ്യജനനിയുടെ കരുണയിൽ അഭയം തേടാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതുവഴി വലിയവനും ശക്തനുമായ യേശുവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എന്നെ വളർത്തുവാൻ അവിടുത്തേക്കു സാധിക്കട്ടെ.
ആമ്മേൻ.

 1. മറിയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന യേശുവേ

ഓ !മേരിയിൽ വാഴുവോരേശുവേ,
വന്നു വസിക്കണേ നിൻ ദാസരിൽ,
അങ്ങേ വിശുദ്ധിതൻ അരൂപിയിലും,
അങ്ങേ ശക്തിതന്നുടെ നിറവിലും,
അങ്ങേ പുണ്യത്തിൻ സത്യമോടെയും,
അങ്ങേ മാർഗ്ഗമതിൻ പൂർണ്ണതയിലും,
അങ്ങേ രഹസ്യങ്ങളാം അകമ്പടിയോടും,
തിന്മതൻ ശക്തിയെല്ലാം തുരത്തണേ
അങ്ങേ അരൂപിയാൽ,
പിതാവിൻ മഹത്വത്തിനായ്.
ആമ്മേൻ.

ആദ്ധ്യാത്മികാഭ്യാസങ്ങൾ

ദൈവസ്നേഹപ്രകരണങ്ങൾ, യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക, മനഃസ്താപവും പ്രതിജ്ഞയും.