പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം

Posted Posted in Uncategorized

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം ആദ്യഘട്ടം – ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക(ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ) “ആദ്യഘട്ടം ലോകാരൂപിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് യേശുവിന്റെ അരൂപിയ്ക്കു ഘടക വിരുദ്ധമാണല്ലോ “. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണല്ലോ ലോകാരൂപി ചെയ്യുക.പാപവും അനുസരണക്കേടും വഴിയാണ് ഈ നിഷേധം പ്രകടമാകുന്നത്.അങ്ങനെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അരൂപിയ്ക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ, കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ, […]

Purgatory

നവംബർ 2 സകല ആത്മാക്കളുടെ ഓർമ്മ ദിനം.

Posted Posted in Uncategorized

നവംബർ 2സകല ആത്മാക്കളുടെ ഓർമ്മ ദിനം. ഇഹലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട സകല ആത്മാക്കളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസഭ ഇന്ന് സകല ശുദ്ധീകരാത്മാക്കളെയും സ്മരിക്കുകയും ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലെ മരിച്ചവർ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സദുക്കയരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ” പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ […]

നവംബർ 1 സകല വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാൾ

Posted Posted in Uncategorized

പ്രീയ സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ തിരുസഭ നവംബർ 1 ന് സകല വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ആരാണ് വിശുദ്ധർ ? ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റി ജീവിച്ചവരെയാണ് നാം വിശുദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “ലോകവും അതിന്റെ മോഹങ്ങളും കടന്നുപോകുന്നു. ദൈവഹിതം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനാകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുന്നു.” (1 […]